گسکت غیر فلزی

از بهترین محصولات عرضه شده در دماوند صنعت صدرا میتوان به

گسکت غیر فلزی

اشاره نمود.


از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.