اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۴۰۷۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۰۶۶۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۰۸۲۳۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۵۷۱۳۵۸ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۱۸۵۳۷۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان امیر کبیر ، کوچه ناظم الاطبا جنوبی ، پلاک۸۵


       

لیست قیمت محصولات دماوند صنعت صدرا

۱۰:۱۶:۴۸ ۱۳۹۹/۲/۱۸

محصولات جدید دماوند صنعت صدرا


ورق گرافیت تنجد

ورق گرافیت تنجد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده رینگ گرافویل

تولید کننده رینگ گرافویل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق نسوز گرافیت تنجد

ورق نسوز گرافیت تنجد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق نسوز مسلح

ورق نسوز مسلح...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده گسکت فلزی

تولید کننده گسکت فلزی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پارچه فایبر گلاس استاندارد

پارچه فایبر گلاس استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید پارچه فایبر گلاس اصلی

تولید پارچه فایبر گلاس اصلی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت گسکت غیر فلزی

قیمت گسکت غیر فلزی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت گسکت فلزی

قیمت گسکت فلزی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده پارچه فایبر گلاس نسوز

تولید کننده پارچه فایبر گلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده پارچه فایبر گلاس

تولید کننده پارچه فایبر گلاس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده پارچه فایبر گلاس در بازار

فروشنده پارچه فایبر گلاس در ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گسکت غیر فلزی

گسکت غیر فلزی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گسکت فلزی

گسکت فلزی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش رینگ گرافویل

نمایندگی فروش رینگ گرافویل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش گسکت اسپیرال وند

نمایندگی فروش گسکت اسپیرال وند...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش گسکت غیر فلزی

نمایندگی فروش گسکت غیر فلزی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده ورق کلینگریت

فروشنده ورق کلینگریت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت واشر کلینگریت

قیمت واشر کلینگریت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت ورق کلینگریت

قیمت ورق کلینگریت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اورینگ NBR روغن هیدرولیکی

اورینگ NBR روغن هیدرولیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اورینگ NBR

اورینگ NBR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
واشر گامبیت

واشر گامبیت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اورینگ سیلیکون صنایع غذایی

اورینگ سیلیکون صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اورینگ سیلیکون لاستیک سازی

اورینگ سیلیکون لاستیک سازی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اورینگ سیلیکونی

اورینگ سیلیکونی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اورینگ وایتون ضد اسید

اورینگ وایتون ضد اسید...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اورینگ وایتون ضد روغن هیدرولیک

اورینگ وایتون ضد روغن هیدرولیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اورینگ وایتون

اورینگ وایتون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده جعبه اورینگ

تولید کننده جعبه اورینگ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده اورینگ NBR

تولید کننده اورینگ NBR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده اورینگ سیلیکونی

تولید کننده اورینگ سیلیکونی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده اورینگ وایتون

تولید کننده اورینگ وایتون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده واشر گامبیت

فروشنده واشر گامبیت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سازنده واشر گامبیت

سازنده واشر گامبیت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده پارچه فایبر گلاس

فروشنده پارچه فایبر گلاس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت پارچه فایبر گلاس تولیدی

قیمت پارچه فایبر گلاس تولیدی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی پارچه فایبر گلاس

نمایندگی پارچه فایبر گلاس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش پارچه فایبر گلاس

نماینده فروش پارچه فایبر گلاس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده کلینگریت

تولید کننده کلینگریت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده واشر کلینگریت

تولید کننده واشر کلینگریت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده ورق کلینگریت

تولید کننده ورق کلینگریت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید واشر کلینگریت

تولید واشر کلینگریت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید ورق کلینگریت

تولید ورق کلینگریت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده واشر کلینگریت

فروشنده واشر کلینگریت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده ورق تفلون PTFE

تولید کننده ورق تفلون PTFE...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش ورق تفلون PTFE

نمایندگی فروش ورق تفلون PTFE...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
واشر کلینگریت

واشر کلینگریت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده فیبر استخوانی

تولید کننده فیبر استخوانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فیبر استخوانی

فیبر استخوانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فیبر فایبر اپوکسی

فیبر فایبر اپوکسی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فیبر نخ دار فنولیک

فیبر نخ دار فنولیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فیبر نسوز استخوانی

فیبر نسوز استخوانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فیبر نسوز فایبر اپوکسی

فیبر نسوز فایبر اپوکسی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد فیبر اپوکسی

میلگرد فیبر اپوکسی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میلگرد اپوکسی نخ دار

میلگرد اپوکسی نخ دار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق کلینگریت صنعتی

ورق کلینگریت صنعتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق کلینگریت

ورق کلینگریت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده ورق چوب پنبه

تولید کننده ورق چوب پنبه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده ورق گرافیت خالص

تولید کننده ورق گرافیت خالص...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده ورق گسکت

تولید کننده ورق گسکت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق نسوز کلینگریت

ورق نسوز کلینگریت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق لاستیکی ضد اسید

ورق لاستیکی ضد اسید...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق ازبستی فشرده

ورق ازبستی فشرده...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق چوب پنبه لاستیکی

ورق چوب پنبه لاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده واشر گامبیت

تولید کننده واشر گامبیت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق سه لایه ( دونیت )

ورق سه لایه ( دونیت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
واشر کلینگریت نسوز

واشر کلینگریت نسوز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
Klingrit 1000

Klingrit 1000...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلینگریت 4500

کلینگریت 4500...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلینگریت 4400

کلینگریت 4400...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلینگریت c4430

کلینگریت c4430...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی واشر کلینگریت

نمایندگی واشر کلینگریت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش ورق کلینگریت

نمایندگی فروش ورق کلینگریت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده ورق نسوز مسلح

تولید کننده ورق نسوز مسلح...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0

خروجی اخبار


لینک های مرتبط