اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۴۰۷۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۰۶۶۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۰۸۲۳۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۵۷۱۳۵۸ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۱۸۵۳۷۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان امیر کبیر ، کوچه ناظم الاطبا جنوبی ، پلاک۸۵

دماوند صنعت صدرا

تلفن

  • ۳۳۹۴۰۷۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۴۰۶۶۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۰۸۲۳۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۵۵۷۱۳۵۸ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۱۱۸۵۳۷۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان امیر کبیر ، کوچه ناظم الاطبا جنوبی ، پلاک۸۵

خروجی اخبار


لینک های مرتبط